Vorbild

Vorbild
pavyzdys statusas T sritis švietimas apibrėžtis Ugdymo metodas, kai daromas asmeninis poveikis auklėtinio veiklos ir elgesio motyvacijai. Ugdymo veikėjai tvarko savo gyvenimą taip, kad galėtų būti pavyzdžiu. Tada jie tampa idealu, prie kurio norima priartėti. Tokių pavyzdžių jaunuoliai paprastai ieško artimoje aplinkoje. Pavyzdžiai gali būti imami iš gamtos, tiesiogiai stebimos žmogaus veiklos ar elgesio. Pirmavaizdis – autentiškas kokių nors daiktų ar reiškinių pavyzdys. Judėjams ir krikščionims Dievas yra žmogaus pirmavaizdis, nes žmogus buvo sukurtas pagal Dievo paveikslą. Panteizme Dievas yra visatos pirmavaizdis. Žemaitės herojų pirmavaizdžiai (prototipai) yra kai kurie gyvi kaimo žmonės. Pirmavaizdis nesutampa su realybės vaizdu, bet jis yra pirmasis pradas realybei rastis, pirmasis pavyzdys, mokantis suprasti realybę. Idealizuotas pavyzdys yra susijęs su žmogaus asmeniu, kuris įkūnija idealą. Idealūs pavyzdžiai vienaip ar kitaip gerbiami, net garbinami. Tam sudaromos progos, rengiami minėjimai, sukaktys. Dabarties idealūs pavyzdžiai atrenkami iš valstybės vadovų, mokslininkų, menininkų, dvasininkų. Jie turi turėti visuotinį pripažinimą. Asmeninis pavyzdys pasirenkamas iš artimos žmonių aplinkos. Auklėtiniams jis būna mokytojas, tėvas, klasės vadovas ar kitas asmuo. Pedagogas, bendraudamas su auklėtiniais, kolegomis, siekia būti geru pavyzdžiu darbe. Asmeninis pavyzdys turi įtaigavimo galią. Įtaigavimas – vienos asmenybės kuriama santykių būdų sistema, kuri sukelia efektyvių minčių, jausmų ir veiksmų rezonansą kitoje asmenybėje ar žmonių grupėje. Vienas iš įtaigavimo šaltinių – pedagogo asmenybė. Pirmtako pavyzdys sukelia susidomėjimą kalbamuoju klausimu. Provaizdis – ko nors pirmykštės būklės vaizdas, teiktinas kaip pavyzdys to, kaip ankstesnėse stadijose atrodė tiesos, gėrio, teisingumo, grožio, sveikatos, technikos būklė siekiant lyginti ją su šia diena. Modelinis pavyzdys – padidintas ar sumažintas, išryškintas ar supaprastintas daiktų, reiškinių, įvykių ar ženklų vaizdas. Modelis daromas pagal originalą arba originalas pagal modelį. Iliustracinis pavyzdys – rodymas, kaip atlikti kokį nors veiksmą ar poelgį, paaiškinimas to, apie ką kalbėta. Jis būtinas fiziniam, darbiniam, doriniam, estetiniam auklėjimui. Kuo jaunesni auklėtiniai, tuo dažniau jiems šio metodo prisireikia. Paveikslo pavyzdys ypač veiksmingas doroviškai ir estetiškai auklėjant. Menas veikia jausmus. Meniniame paveiksle glūdi vertybės, kurių auklėtiniai dažnai nepajėgia suvokti. Pokalbis apie meninį paveikslą – puikus auklėjimo šaltinis. Projekto pavyzdys – tai kurios nors idėjos, minties, sumanymo galimas įgyvendinti žodinis ar grafinis vaizdas. Plano pavyzdys panašus į projektą. Projektas yra galimybių vaizdas, o planas suprantamas kaip praktiškas galimybių įgyvendinimo žodinis ar grafinis vaizdas. atitikmenys: angl. example vok. Vorbild rus. пример

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Vorbild — ist eine Person oder Sache, die als richtungsweisendes und idealisiertes Muster oder Beispiel angesehen wird. Im engeren Sinne ist Vorbild eine Person, mit der ein – meist junger – Mensch sich identifiziert und dessen Verhaltensmuster er nachahmt …   Deutsch Wikipedia

  • Vorbild — [Aufbauwortschatz (Rating 1500 3200)] Bsp.: • Sein größtes Vorbild war sein Onkel Ronald …   Deutsch Wörterbuch

  • Vorbild — Vorbild, 1) ein Bild, welches von Andern vorgezeichnet od. nachgemalt werden soll; 2) ein Gegenstand, welcher Andern zur Nachahmung dient; 3) ein Gegenstand, eine Begebenheit, durch welche die Beschaffenheit eines Gegenstandes od. einer… …   Pierer's Universal-Lexikon

  • Vorbild — 1. ↑Ideal, 2. Modell …   Das große Fremdwörterbuch

  • Vorbild — ↑ Bild …   Das Herkunftswörterbuch

  • Vorbild — Idol; Leitbild; Sichtweise; Paradigma; Denkweise; Leitvorstellung; Denkmuster; Muster; Beispiel; Vorstellung; Utopie; Ideal; …   Universal-Lexikon

  • Vorbild — Vo̲r·bild das; ein Vorbild (für jemanden) jemand, den man (wegen seiner guten Eigenschaften oder Fähigkeiten) so bewundert, sodass man so werden will wie er ≈ Ideal <jemandem / für jemanden ein glänzendes, leuchtendes, schlechtes Vorbild sein; …   Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache

  • Vorbild — das Vorbild, er (Grundstufe) jmd. oder etw., das von anderen als Beispiel angesehen wird Beispiel: Sie ist ein Vorbild für mich. Kollokation: sich jmdn., etw. zum Vorbild nehmen …   Extremes Deutsch

  • Vorbild — a) Archetyp, Beispiel, Modell, Muster, Original, Schablone, Urbild, Urgestalt, Urtyp, Vorlage; (bildungsspr.): Paradigma, Prototyp; (bildungsspr. veraltend): Exempel. b) Abgott, Abgöttin, Held, Heldin, Ideal[bild], Idealtyp[us], Idee, Idol,… …   Das Wörterbuch der Synonyme

  • Vorbild — pavyzdys statusas T sritis švietimas apibrėžtis Suaugusiųjų veikla ir elgesys, kuriuos nesąmoningai modeliuoja, imituoja vaikai, paaugliai, išmokdami naujo elgesio, veikiami sutapatinimo poreikio. Pavyzdžiai gali būti imami iš gamtos, tiesiogiai… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”